Some new DSF rips today:

Atsumare! Guruguru Onsen (1999)(Overworks, Sega)
Boku to Bokura no Natsu (2002)(KID)
Erde - Nezu no Ki no Shita de (2003)(KID)
Iris (2003)(KID)
Milky Season (2002)(KID)
Omoide ni Kawaru Kimi - Memories Off (2002)(KID)
Yume no Tsubasa - Fate of Heart (2001)(KID)

In the usual place.